Friday, December 16, 2011

Cum Gàidhlig beò!

Bha mi a' smaoineachadh gum bi ùidh aig daoine mu dheidhinn a' phìos seo:

I was thinking that this would interest you all:

Revitalizing Languages

No comments:

Post a Comment