Tuesday, January 25, 2011

Latha Math

Tha còmhlan ùr -- 's e Mànran an t-ainm a th' orra -- ann an Alba agus tha iad a' feuchainn a bhith ann an "Top Forty" anns an UK. 'S e "Latha Math" an t-ainm a th' air an òran agus tha e sgoinneil gu dearbh. Oir chan eil mise anns an UK, chan urrainn dhomh rud sam bith a dheanamh ach seo! Ceannaich e an-diugh agus tha mi 'n dòchas gum bi iad ann an "Top Forty" a dh' aithghearr!

Seo iad air an eadar-lìon:

Website: http://manran.co.uk/wp/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Manran/130674593637945

Agus seo Latha Math!

There's a new band, Mànran, in Scotland and they are trying to be in the "Top Forty" in the UK. Latha Math or Good Day is the name of their single and it's great! Because I'm not in the UK, I can't do anything but this! Buy it today and I hope that they will be in the "Top Forty" soon!

Here they are on the internet:


Website: http://manran.co.uk/wp/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Manran/130674593637945

And here's Latha Math!